Lian Kasper

Projectleider, programma-maker, trainer en coach.
In duurzame plattelandsontwikkeling.
In natuurinclusieve en biologische landbouw.
In maatschappelijke betrokkenheid bij landschape en natuur.
In relatie tussen mens en aarde.

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept-bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken. Bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art. Bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota en advies.

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding, teelt- of bedrijfsplan en (tijdelijk) beheer Biologische landbouw – landgoederen - Historische Moestuinen - stadstuinieren. Coaching en inspiratie bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, ondernemerschap en 'je eigen verhaal'.

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Verduurzamen pachtuitgifte. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Trainingen en workshops voor agrarische ondernemers.