Historische moestuinen

Begeleiding en advies bij start of professionalisering van (biologische) teelt of andere invulling van de historische moestuin : ontwerp, teeltplan, organisatie, afzet en begeleiding van de aanwezige tuinders(ploeg). Voor een gulle oogst en een vruchtbare toekomst. 

 

Een nieuwe functie voor een historische plek - een plan en ontwerp voor de toekomst. Begeleiding landgoederen bij start of professionalisering van tuinbouw / moestuin. Ontwerp, bedrijfs- of teeltplan, begeleiding van de aanwezige tuinders(ploeg).

HM nieuws