Biologische landbouw

De biologische sector is een innovatieve sector. Wij werken graag aan het stimuleren en verdiepen van biologische en duurzame landbouw. Met omschakelprogramma's als Biologisch Ondernemen, omschakelplannen, bedrijfsopvolging en start van nieuwe bedrijven.

 

Omschakelen naar biologische landbouw: omschakelplan, begeleiding van boeren en tuinders. Plan van Aanpak biologische landbouw. Vermarkting en marketing van directe verkoop via de boerderijwinkel, boerenmarkt of direct aan horeca en zorg. Nieuwe boerderijen op landgoederen of gemeentegronden.

Verbrede landbouw

Multifunctionele bedrijven met natuurbeheer, recreatie of zorgboerderijen. Bedrijfsplan, cursus.