Verbrede landbouw

Multifunctionele bedrijven met natuurbeheer, recreatie of zorgboerderijen. Bedrijfsplan, cursus. 

Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprotocol privacy voor kleinschalige boerderijen met directe verkoop. Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe AVG in werking. Wat moet je doen als kleinschalige boerderij met direct klantcontact? Bekijk en gebruik ons voorbeeldprotocol privacy.

Brochure Crowdfunding op de boerderij. Lees meer over goede praktijkvoorbeelden en verschil in crowdfunding voor exploitatie - een groenteabonnement bijvoorbeeld - of crowdfunding voor vermogen - investeren in een nieuwe, mobiele stal. Samen met WUR stelde Maria van Boxtel deze praktische brochure op. 

 CSA verslag 

www.csaconferentie.nl

Omschakelen naar biologische landbouw: omschakelplan, begeleiding van boeren en tuinders. Plan van Aanpak biologische landbouw. Vermarkting en marketing van directe verkoop via de boerderijwinkel, boerenmarkt of direct aan horeca en zorg. Nieuwe boerderijen op landgoederen of gemeentegronden.

Verbrede landbouw

Multifunctionele bedrijven met natuurbeheer, recreatie of zorgboerderijen. Bedrijfsplan, cursus. 

Publicaties & downloads