Maria van Boxtel

Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

 

Maria van Boxtel (1972) heeft duurzame landbouw, verbrede en omschakeling naar biologische landbouw als belangrijkste expertise. Mijn drijfveer is de vonk van plezier en inspiratie die ik vind in de biologische landbouw. Maria is sterk in enthousiasmeren, organiseren en mensen verbinden. Zij heeft ruime ervaring in projectmanagement van veranderingsprocessen in de landbouw. Praktische beleidsprocessen, zoals het ontwikkelen van een strategie voor versterking van de land- en tuinbouwstructuur, kan ze goed ondersteunen en in kernachtige rapporten samenvatten. Maria van Boxtel werkt graag met (boeren)groepen die producten of diensten direct vanaf de boerderij verkopen, verbreden met een zorgboerderij of recreatie en natuurbeheer. Daarnaast is zij sterk in het ontwikkelen en opzetten van nieuwe landbouwbedrijven, vaak met een publieksfunctie. 

Enkele voorbeeldprojecten

Kwartiermaker cluster Agro en Food Kennispoort Regio Zwolle, gericht op agrarische innovatie

Projectleider Biologisch Ondernemen Noord-Holland: marktgericht omschakelen naar biologische landbouw, ook in samenwerking met natuurbeheerders.

Multifunctionele Landbouw, goed geregeld! Verbeteren van brancheregelgeving in de verbredende landbouw.

Cursussen directe verkoop van boerderijproducten of professioneel plattelandstoerisme voor ondernemers in het buitengebied.

Nieuwe bedrijven en stadslandbouw: opzetten van nieuwe biologische boerderijen aan de stadsrand, o.a. Natuurderij Keizersrande of bedrijfsopvolging de Oosterwaarde

Streekplein biologische vakbeurs: neem een kijkje op het smaakvolste plein op de vakbeurs voor biologische boeren, elk jaar in januari.

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Zin in Natuur / De Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, teelt- of bedrijfplan
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / tijdelijk, interim, part-time organisatie en beheer
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde