Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde

 Lian is geboren en getogen op een Biologisch Dynamisch akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder en opgeleid als landschapsarchitect in Wageningen. Zij heeft een overkoepelende blik op landschap en landschappelijke ontwikkelingen, waarbinnen duurzame landbouw en natuur een centrale rol spelen.

Lian heeft zich bijgeschoold als coach en trainer om ook de menselijke/persoonlijke kant van betrokkenheid bij landschap en natuur aan te kunnen spreken. Zorg voor onze aarde begint bij een goede verbinding met onszelf, en met ons eigen vermogen lief te hebben.

Haar passie ligt bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, programma’s en trainingen op het raakvlak tussen mens en natuur.

 Actuele bezigheden:

  • Workshops en trainingen voor starters in de biologische en multifunctionele landbouw voor Landgilde, i.s.m. Maria van Boxtel.
  • Project Bio-Diverse landbouw voor st. Hemus/ERF bv
  • Workshops en training in persoonlijke ontwikkeling, omgaan met de uitdagingen van de wereld en (her-) verbinding met de natuur met behulp van the work that reconnects van Joanna Macy. Zie o.a. iWeek Otherwise
  • Programmamaker Academie voor Landschap: lezingenreeks over Landschapspijn voor de WLO
  • Opleider Adriaan Hoogendijk Opleiding en Coaching
  • Individuele levens- en loopbaan coaching
Contact: bel 0618415566 of mail lkasper@landco.nl

 

Land & Co adviseurs

Neem contact met ons op per mail, tel of via het antwoordformulier. Maria van Boxtel - 06-53593188 - mvanboxtel@landco.nl Lian Kasper - 06-18415566 - lkasper@landco.nl Helmer Wieringa - 06-53447770 - hwieringa@landco.nl Taco IJzerman - 06-13102698 - tijzerman@landco.nl
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding teelt- of bedrijfplan en (tijdelijk) beheer
Biologische tuinbouw - landgoederen - verbreding - historische moestuinen - stadstuinieren
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en 'je eigen verhaal'

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde