Euro Land Art, landkunst en blog

In 2008 we start with land art in Het Groene Woud in cooperation with French region Beauce-Dunois en German region Altmark. Land art is a way of showing the values and also of showing the questions of the rural area and the urban-rural relationship. So I, Helmer, was involved in land art. The cooperation was called Euro Land Art. A follow-up is called European Network of Applied Land Art, coordinated by Hochschule Anhalt. Today with link our land art and rural science in our project Rural Campus.

To continue in Dutch....Land art werd vertaald als landschapskunst. Dat benadrukt -hoewel niet bedoeld- het visuele. In Brabant vertaalden wij (Margriet Kemper, Liesbeth Jans en ik) het als Landkunst: land zegt meer over de interacties dan landschap. Sindsdien gebruikt vooral Brabant dit woord (ons manifest uit 2009).
Publicatie Land art, 2015, inkijken: euro land art publicatie. Aan te vragen tegen verzendkosten.

 

mijn BLOG land art en landkunst

Agenda: kijk voor excursies land art op www.destinationart.nl. Bezoek landkunst in Brabant tijdelijke werken deze zomer bij Haanwijk, St Michielsgestel, Esbeek (zie hieronder) en Diessen van 1 tot 10 september, www.landartdiessen.nl, de permanente werken:: land art in Het Groene Woud..
Agenda: Rondom Waalkens, land art t/m 10 spet 2017. UK, Richard Long met grote land art bij elkaar op kasteelterrein, tot 26 oktober 2017, EARTH SKY

Bezoek 19 augustus 2017 – Eindelijk weer echte land art! ‘Rondom Waalkens' is een binnen- en buitententoonstelling ter ere van Boer Albert Waalkens. Waalkens gaf ruimte aan de eerste land art in Nederland, van Dennis Oppenheim, 1969. In land art in Het Groene Woud was met name deze landbouw land art mijn inspiratie. Oppenheim verbeeldde het los raken van producent en consument (denk ik). Nu is er o.a. een  mooi grootschalig project Proportie (de gulden snede als inzet) van maar liefst 20 hectare. Dit is ingepast in de bestaande bedrijfsvoering van het biologische veeteelt bedrijf Reinaheerd in Finsterwolde. www.olambtcultuur.nl, tot 10 september 2017.

ELA Rondom Waalkens Marc v Vliet landart
Bezoek 22 mei 2017 - Rijdend naar een gesprek voor agrarische bedrijfsopvolging remde ik in Esbeek (NB) want ik in mijn ooghoek zag ik een ontregeling: een stevige knol met boer en ploeg in de akker. Het bleek een werk van de Esbeekse Hannes Verhoeven, dat met andere beelden in de Andreas Schotel route naar de historie van het platteland verwijst. Krachtig en robuust, ook romantisch, de boer ploegt verder. Een fietsrondje is aan te bevelen.

esbeek hannes verhoeven land kunst platteland blog wieringa

 

Bezoek: 18 mei 2017 - opening landkunst Bossche Broek te Moergestel/Haanwijk. Tien jonge kunstenaars maakten (kleine) land art bij thema waterlinie. zie www.landkunst.nl.  Liesbeth Jans van bkkc stond stil bij 10 jaar landkunst in Brabant waaronder (ons) Euro Land Art met tijdelijke werken. De permanente landkunstwerken in Brabant zijn te bezoeken :  land art in Het Groene Woud..

Bezoek: 29 april 2017 - Londen, not the place to be for land art. Maar als je er toch bent: ik las dat Japans restaurant Sake no hara voor het bloesemfeest 'sakura' een groeiende bloementuin aan het plafond had. Ik miste de locatie maar zag dat het uit Holland geimporteerde gipskruid wat magertjes in het plafond groeide. Levend groen en neerdwarrelde bloesem. Ik zag hier een apart concept van land art: mag ik een opdracht voor land art aan het plafond?

Bezoek: 23 april 2017– dag van Sint Joris en de Draak. In drakendorp Beesel wordt dit gevierd. Ik denk zijdelings mee met het concept en subsidie. Deze zondag zag ik de houtbewerkers hun hakwerk starten. Sint Joris dag Beesel.

Krant: 15 april – Soms mis je levens van leuke mensen terwijl ze bijna om de hoek wonen. En verdorie land art maken. Dat gevoel kreeg ik bij het overlijdensbericht van Liesbeth Takken, slechts 52 jaar. Ik lees over haar inzet en bevlogenheid, haar speelsheid met kinderen en aardse land art. En antroposoof.  www.landartprojecten.nl. Verdorie, verdorie. Ik geniet van de websitebeelden.

Bezoek: 12 april 2017 – Ik bezocht Museum Voorlinden. Niet de tuin, ik bleef binnen. Verrassend hoe het museum deels is gebouwd rondom het werk van land art werkers James Turrell (open-lucht-gat) en ook Richard Serra. Binnen-buiten is sowieso een sterk punt van het museum: de glaswanden van 6 m hoog tonen een panoramafoto van allure. Ergens in het struikgewas de letters: “everything is gonna be allright”. Ik ben gelukkig. Binnen in een spleetje tegen de plint ontdek ik opeens een paardenbloem! Wat!? De natuur wurmt zich overal tussen...een bronzen werk(je) van Tony Matelli. Beslist bezoeken! Ook nu tijdelijk met het vrolijke werk van Martin Creed.

Bezoek: 24 maart 2017 – Weer op pad naar Lotta Blokker in Jan Cunen Museum te Oss. Beeldhouwer van formaat Godin! De mens in de sluimering van Het Uur van de Wolf. In dit project zoekt Lotta de mens in de relatie tot de kosmos, de nacht, en de eenzaamheid die tegelijk alles verbindt. Ik vind in haar beelden de woorden “all-een” en “een-saam”: mijn lievelingswoorden voor verbinding van ik met alles. En land art draait voor voor mij om verbinden van plek met alles
Ook kom ik het werk van Rieneke de Vries tegen. Zij zocht de jeugd van Oss op. En de jeugd voelt zich thuis; waarom de wereld in? “I stay” vond ik een mooi werk van verbonden zijn met de plek Oss, in vrijheid.

13 april 2017 - Boer 'schildert' Mondriaan in grasland Woudsend. Prachtig nieuws dat een kunstenaar en veehouder in het jaar van De Stijl uitbreken uit het museum naar het grasland. De Stijl is een oude ode aan de polderlijnen? De lijnen in dit landschap hutselt de kunstenaar tot een nieuw patroon. Het vakjesdenken is diagonaal gedacht in het landschap, met soorten gras: meer dan visueel dus. Alleen van boven te zien? Klik op Fries land kunstwerk voor kort verhaal land art en De Stijll en vooral het plaatje.

7 oktober 2016 - Kraggenburg, opening van land art werk "PIER+horizon" van Paul de Kort. Een land art in het water. Het veroveren van land op de zee met kraggen vormde de inspiratie van Paul. Plek, historie, mens, natuur, tijd: het geheel komt in het werk samen. Paul bracht het op een schaal dat water, natuur en land hun grootse samenspel kunnen tonen. Een super Hollands werk. Op midzomeravond staat de pier in lijn met de ondergaande zon. Tenminste, als het hekje open is.... risicoloosheid als weg naar vrijheid is blijkbaar het verborgen thema van de bureaucratie (en van veel buitenkunst). Zeker bezoeken! Bijvoorbeeld via destinationart.nl.

kraggenburg paul de kort landart flevoland blog wieringa

 

Stichting de Gastvrije Aarde

bevordert: 
- Publieke betrokkenheid bij (biologische) landbouwbedrijven en (historische) moestuinen.
- Initiatieven gericht op voedsel en voedselproductie, of ook: op de groei, bloei en consumptie van groenten, kruiden en bloemen en de cyclus van de seizoenen.
- Nieuwe vormen van exploitatie van productiebedrijven en nutstuinen waarin ruimte en aandacht is voor participatie van de maatschapppij, toegankelijkheid, voedsel- en aardebeleving, en educatie.
- Initiatieven voor plattelandsbeleving en stad-land-relaties zoals in stadslandbouw, kunst (land art) en onderwijs/onderzoek.

De Stichting is gestart als ondersteunende stichting van De Ommuurde Tuin te Wageningen. Dit uit zich nog in de doelstelling. Vanaf 2012 is de stichting omgevormd naar een stichting voor steun aan initiatieven.

Idealen         Kennis van de voedselproductie en direct contact met voedsel- en nutsgewassen zijn een vruchtbaar en natuurlijk ‘anker’ voor moderne mensen. De persoonlijke ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de loop der seizoenen is heel ‘voedend’. Zo kunnen wij ons meer bewust zijn van het jaarverloop en onze plek in de wereld. Het contact met de gewassen wordt enerzijds gemaakt door middel van informatieoverdracht, anderzijds door praktisch zintuiglijk contact (zien, ruiken, proeven, voelen en horen). Naast het ‘voedende’ aspect van eigen ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de seizoenen, onderstrepen wij educatieve en therapeutische aspecten.

Praktisch       De stichting wil hiertoe voor initiatieven een platform zijn voor fondswerving en projectrealisatie daar waar initiatieven een rechstpersoon nodig hebben, of daar waar fondsbeheer via een stichting ondersteunend is. De indiener is verantwoordelijk voor zijn fonds. Dit kan tijdelijk zijn of langjarig. Er wordt gewerkt aan ANBI status.

Contact           Stichting de Gastvrije Aarde p/a Postbus 179 6700 AD Wageningen             email: info@landco.nl   bankrekening  NL03 RABO 0113 4720 56     K.v.K. nr. 09114156
BestuurMaria van Boxtel, voorzitter,  Helmer Wieringa, penningmeester/secretaris: 0653 44 7770

Fondsen           Fonds Landgilde  #  Fonds Helende beelden #  Fonds Future Farmers  #  Fonds CSA #  Fonds Land Art  #  Fonds Netwerk BIC  #  Rol Later Fonds

 

 

 Fonds Landgilde > Landgilde is een samenwerking voor opvolging, overdracht en starten van biologische landbouwbedrijven. Begeleiding, werving en selectie, leerbedrijven, financiering, landfondsen. Zie aparte website www.landgilde.nl. Het Fonds Landgilde bundelt de financien van de samenwerking.

 Fonds CSA > bundelt gelden voor samenwerking, studie en scholing van CSA-netwerk, zoals CSA studiedagen.

 Fonds Helende Beelden > stelt digitale fotolijstjes ter beschikking omdat beelden de herinnering voeden of omdat natuurbeelden bijdragen aan genezing.

 Fonds Future Farmers > ondersteunde de fondswerving voor videoproject Furture Farmers.

 Fonds Land Art > ondersteunt lokale initiatieven in samenwerking voor land art.

 Fonds Netwerk BIC > beheer van fondsgelden van voormalig Centrum Biologische Landbouw

 Rol Later Fonds > bundelt de gelden voor jaarlijkse reunie van bevlogen studentengroep uit jaar SSR 1971, Wageningen.

 

De naam?

 De naam is ontleend aan het boek 'De gastvrije aarde' van Clarissa Pinkola Estés. Hierin vertelt zij een aantal verhalen, in elkaar geschoven als matroesjkapoppetjes, die uit haar eigen familiekring (Hongaars-Joodse immigranten in Amerika) stammen. Centrale figuur is haar legendarische oom Zovár, een Hongaarse boer die de gruwelen van de naziterreur overleefde en in Amerika een nieuw bestaan opbouwde.
In het sprookje van de dappere dennenboom die zijn levenscyclus voortzet als een hoopje as dat schrale grond vruchtbaar maakt, huist de kern van Zovárs overtuiging dat de geduldige aarde de gastvrijheid van een echte gastvrouw bezit. De troostrijke boodschap is duidelijk: het leven vernieuwt zich voortdurend. Citaat grotendeels van bol.com