Agrarisch advies

Agrarsich onafhankelijk adviseur bestemmingsplan omgevingsvergunning

Agrarisch advies als toets bestemmingsplan. Volwaardigheid, noodzaak. Ook second opnion en getuige-deskundige landbouw.

 

Eind 2017 bijna 400 agrarische toetsen als onafhankelijk agrarisch adviseur in bestemmingsplan, voor gemeenten, ondernemers en adviseurs (in onderbouwing, als second opnion). Standaard tarief van 650 euro of 850 euro excl BTW zonder resp. met bedrijfsgesprek. Specifieke vragen in overleg.

Veel bestemmingsplannen eisen een onafhankelijk agrarisch advies bij landbouwontwikkelingen. Soms ook als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing in aanvraag omgevingsvergunning. Het gaat om toetsing van volwaardigheid, noodzakelijkheid, inkomen, nevenfunctie. Vraag mij voor stevige onderbouwing om dit onderdeel.

In 1995 schreven wij bij de opheffing van de commissie AABA-ZH de Handreiking Agrarische Bouwaanvragen en Aanlegvergunningen. Dit vormde het startmoment voor veel adviezen. Ons advies is het beste alternatief voor een advies van 'ABC', 'SAAB', DCMR of 'AAB' indien u een echt onafhankelijke toets wenst.
Door onze betrokkenheid bij duurzame landbouw en verbreding zijn wij thuis in nieuwe ontwikkelingen. Bestuurders, burgers en ambtenaren weten steeds minder van landbouw. Daarom weten ook advocaten ons te vinden voor een second opnion. In een enkele situatie waren een soort Rijdende Rechter. 'Hiermee zult u het moeten doen'.

Helmer Wieringa is ons aanspreekpunt voor ruimtelijke ordening en Omgevingswet. Mail hwieringa@landco.nl, bel 0653 44 7770 of stel de vraag via contact.
handreiking regelgeving landbouw en verbreding

Ruimtelijke ordening

Onderzoek, onderbouwing, betere regels, uitnodigingsplanologie.
Voor platteland en nieuwe landbouw.

 

Agrarisch advies bestemmingsplan Land&Co

Agrarisch advies

Agrarisch advies als toets bestemmingsplan. Volwaardigheid, noodzaak. Ook second opnion en getuige-deskundige landbouw.

 

Nieuws en werk


Jan 2019 - bedrijfsopvolging op Biobeurs 23 en 24 januari, zorgwonen als herbestemming; streekbedrijfsplan geitenhouderij ism SPN.
Nov/dec 2018 - nieuw bestemmingsplan zorgboerderij; principeverzoek boomkwekerij
Okt 2018 - Publicatie RCE Streekeigenheid in regionale voedselproductie, www.eetjeuitzicht.nl, als landbouw input Omgevingsvisie.
Sept 2018 - Advies agrarisch bouwvlak; advies parkeren zorgboerderij; workshop starters landbouw; artikel regelgeving Ekoland;
Juni 2018 - advies en inbreng workshop verpachting landgoed te Scherpenzeel. Werkgroep Boomteelt Sint-Oedenrode, voorzitter.
Feb 2018 - Juni 2018 - Advies begeleiding bestemmingsplan methodiek dorpsvisies Alphen aan den Rijn ikv Omgevingswet.

Publicaties & downloads

 Publicatie Handreiking Streekeigenheid in regionale voedselproductie, dec 2018, over relatie voedsel - landschap, zie www.eetjeuitzicht.nl

Opdrachtgevers & projecten

Gemeenten: o.a. Ede, Alphen aan den Rijn, Boxtel, Geldrop-Mierlo, Meppel
Regio's: Het Groene Woud, Kromme Rijnstreek, Achterhoek
Particulieren en adviseurs: agrariers, plattelandsburgers, landgoederen, verbreders