Omgevingskwaliteit, kunst

Werken aan omgevingskwaliteit van platteland. Met land art, leergangen, opvolging.

 Vernieuwingen 'staan' op nieuwe gedachtes en concepten met mensen die durven. Daarom nieuwe concepten in:

Eurolandart, landkunst of omgevingskunst. Helmer organiseert land art die de plek bevraaagt en nieuweinzichten geeft. geen beeld in een weiland maar het weiland als kunst. Zeer succesvol in Het Groene Woud met 20 permanente werken (dank bkkc!) en vaak tijdelijke werken (dank grondeigenaren). Met Europese partners. In 2017 starten EU project Rural Campus en project INLAND.

Leergangen 'van idee naar plan'. Het leergang-concept pakt de individuele vraag op. We nemen grondeigenaren mee in hun kansen om te ondernemen in het buitengebeid. Begrijp ik het beleid, wat moet ik met de gemeente en buren. Hoe eerste stap. Wat zonder vergunning. Creatieve financiën. Reeds 130 deelnemers in Brabant deden mee. Nieuwe start in 2017.

LandGilde. Opvolging op biologische en verbrede landbouwbedrijven is neergezet als een oud gilde: leren, werken, klein ondernemen en groeienn naar een landbouw-meester. Met de biologische sector. Allemaal in LandGilde.

Helmer Wieringa is ons aanspreekpunt voor ruimtelijke ordening en Omgevingswet. Mail hwieringa@landco.nl, bel 0653 44 7770 of stel de vraag via contact.
handreiking regelgeving landbouw en verbreding

Ruimtelijke ordening

Onderzoek, onderbouwing, betere regels, uitnodigingsplanologie.
Voor platteland en nieuwe landbouw.

 

Agrarisch advies bestemmingsplan Land&Co

Agrarisch advies

Agrarisch advies als toets bestemmingsplan. Volwaardigheid, noodzaak. Ook second opnion en getuige-deskundige landbouw.

 

Nieuws en werk


Jan 2019 - bedrijfsopvolging op Biobeurs 23 en 24 januari, zorgwonen als herbestemming; streekbedrijfsplan geitenhouderij ism SPN.
Nov/dec 2018 - nieuw bestemmingsplan zorgboerderij; principeverzoek boomkwekerij
Okt 2018 - Publicatie RCE Streekeigenheid in regionale voedselproductie, www.eetjeuitzicht.nl, als landbouw input Omgevingsvisie.
Sept 2018 - Advies agrarisch bouwvlak; advies parkeren zorgboerderij; workshop starters landbouw; artikel regelgeving Ekoland;
Juni 2018 - advies en inbreng workshop verpachting landgoed te Scherpenzeel. Werkgroep Boomteelt Sint-Oedenrode, voorzitter.
Feb 2018 - Juni 2018 - Advies begeleiding bestemmingsplan methodiek dorpsvisies Alphen aan den Rijn ikv Omgevingswet.

Publicaties & downloads

 Publicatie Handreiking Streekeigenheid in regionale voedselproductie, dec 2018, over relatie voedsel - landschap, zie www.eetjeuitzicht.nl

Opdrachtgevers & projecten

Gemeenten: o.a. Ede, Alphen aan den Rijn, Boxtel, Geldrop-Mierlo, Meppel
Regio's: Het Groene Woud, Kromme Rijnstreek, Achterhoek
Particulieren en adviseurs: agrariers, plattelandsburgers, landgoederen, verbreders