Alcohol schenken in gebruiksvergunning?

Vraag:

In mijn concept-gebruiksvergunning staat dat ik geen alcohol mag schenken. Hoewel dat inderdaad is afgesproken, is het volgens mij niet juist dat de gebruiksvergunning dit vastlegt. De afweging over alcohol vindt toch altijd plaats via de DHW-vergunning?

Antwoord:

Voor het schenken van alcohol is inderdaad een Drank- en Horecawetvergunning (DHW) nodig. Het schenken van alcohol brengt extra brandveiligheidseisen en bouwvoorschriften met zich mee (Bouwbesluit). Omdat uw locatie bouwtechnisch niet geschikt is voor het schenken van alcohol zal een vergunning niet kunnen worden verleend. Dat de gebruiksvergunning ook nog eens vaststelt dat geen alcohol mag worden geschonken is overbodig en dus onjuist. Maar veel kwaad kan het ook weer niet.


bron: www.landregels.nl

Stoelen buiten voor ijsje eten

Vraag:

De gemeente wil meewerken aan een kleine ontvangstruimte voor excursies en proeverij voor ijs (150 m2) bij mijn boerderij. De gemeente stelt dat ik in de zomer geen stoelen en tafels buiten mag plaatsen, want de gemeente wil geen terras. Waarom mag ik geen stoelen en tafels buiten plaatsen?

Antwoord:

Een enkele tafel met een paar stoelen kan geen probleem zijn. Op het moment dat er meer stoelen en tafels worden geplaatst, eventueel voorzien van windschermen en parasols, buiten zou van een ‘terras’ sprake kunnen zijn. De vergunning voor het verkopen van ijs of andere etenswaar geeft in de meeste gemeenten niet automatisch het recht om een terras neer te zetten. In de meeste gemeenten moet u daarvoor in het bezit zijn van een gebruiksvergunning en/of een aparte terrasvergunning. De terrasvergunning is trouwens bedacht voor de bebouwde kom, en is vooral gericht op het voorkomen van obstakels in de openbare ruimte en dergelijke. Er is dus nauwelijks reden om u een terrasvergunning te weigeren.


bron: www.landregels.nl

Voor alcohol gebouw aanpassen

Vraag:

We hebben een ontvangstruimte gemaakt van de voormalige koeienstal op onze boerderij. Deze voldoet aan het bouwbesluit. We krijgen geen Drank- en Horecawetvergunning omdat de bouwkundige eisen die hier bij horen niet realiseerbaar zijn in onze ontvangstruimte. Nu ontvangen we alleen groepen die soms bij een familiefeestje zelf bier of wijn meenemen. Dit is ook toegestaan volgens de  VWA. De gemeente wil hier niet in meegaan en eist dat we voldoen aan de bouwkundige eisen (bouwbesluit) voor alcohol.

Antwoord:

Wanneer in de ontvangstruimten alleen maar zelf meegebrachte drank (dat is: alcohol) wordt genuttigd, en er dus geen drank wordt verkocht, is er geen Drank- en Horecawetvergunning nodig. De Drank- en Horecawet gaat over het verstrekken van alcohol. De wet gaat verder niet over eten en drinken. Voor het serveren en verkopen van ander eten en drinken dan alcohol is geen DHW-vergunning nodig. Het toezicht op de drank- en horecavergunning wordt uitgeoefend door de VWA. Wanneer de VWA aangeeft dat er in de bepaalde situatie geen Drank- en Horecawetvergunning nodig is, dan is deze niet nodig. Verandert de situatie, dan zal de VWA dit weer moeten beoordelen. Indien de situatie vereist dat volgens de VWA een DHW-vergunning nodig is, dan geeft de gemeente de DHW-vergunning af: de gemeente toetst vooral of ‘horeca’ op die plek is toegestaan volgens bestemmingsplan, als hoofdfunctie, als nevenfunctie of als logisch onderdeel van de hoofdfunctie.

Verwarrend is dat men er met een DHW-vergunning niet is. Het Bouwbesluit stelt namelijk ook nog eisen: in een ruimte waarin alcohol wordt gebruikt (verkocht of meegenomen) moeten bepaalde bouwkundige voorzieningen worden getroffen. Pas dan kunt u een gebruiks- of exploitatievergunning krijgen. Sommige deskundigen stellen dat deze eisen uitsluitend gelden indien een DHW-vergunning volgens VWA nodig bleek. Andere deskundigen wijzen erop dat in Bouwbesluit geen koppeling met DHW is gelegd. De extra eisen gaan over toiletruimte, brandveiligheid en ventilatie. De gemeente toetst ook de opleidingseisen, eventueel de Wet Bibob, en kijkt of terrasvergunning nodig is.


bron: www.landregels.nl

Wijn schenken bij druiventeelt

Vraag:

Mag ik mijn zelfgemaakte wijn uitschenken op mijn bedrijf met druiven- en bessenteelt?

Antwoord:

Voor het schenken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is een horecavergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Het (laten) proeven van zelfgemaakte wijn ten behoeve van de verkoop van dichte flessen is zonder vergunning niet toegestaan.


bron: www.landregels.nl