Oneerlijke concurrentie als klacht

Vraag:

Een boerderij heeft als hoofdfunctie een bestemming voor dagrecreatie en horeca gekregen in het bestemmingsplan. Het platteland en de  landbouw zijn het decor geworden. Ondanks de bestemming klaagt locale horeca over oneerlijke concurrentie. Waarin zit deze oneerlijkheid dan?

Antwoord:

In de praktijk ontstaat de meeste onvrede in de overgangssituatie dat de bestemming nog niet is aangepast en de nieuwe situatie wordt gedoogd. Er is alleen sprake van ‘oneerlijkheid’ zolang de zaak nog niet is gelegaliseerd. Dat komt nogal eens voor. Ook door subsidies voor dorpshuizen e.d. kan oneerlijke concurrentie ontstaan. Elke ondernemer moet voldoen aan dezelfde wetgeving, ook de boerderij die horeca wordt, of het horecabedrijf dat trainingen en evenementen organiseert. Door de verschillende situaties binnen en buiten de bebouwde kom pakken sommige aspecten anders uit. Zo zal de boerderij gemakkelijker een weiland als parkeerruimte kunnen betrekken, terwijl de horeca in de bebouwde kom dure parkeerplekken kan hebben. Het is gebruikelijk om in de bebouwde kom de horeca per gebied (wijk) te differentiëren. Dit werkt door in bestemmingsplannen voor de bebouwde kom met verschillende categorieën horeca. Erkend moet worden dat het horecabeleid voor het buitengebied in veel gemeenten reageert op ontwikkelingen en achteraf stuurt, waardoor er een verschil van ‘vrijheid’ tussen platteland en bebouwde kom kan worden ervaren. Dat is echter niet oneerlijk.


bron: www.landregels.nl

Tent voor feestje

Vraag:

Ik wil een tent neerzetten voor bruiloften en partijen. De gemeente stelt dat dit niet mag.

Antwoord:

Het gaat kennelijk om een permanente tent. In het algemeen is een tent geen bouwwerk, maar – afhankelijk van de vraag of de tent duurzaam met de grond verbonden is – kan het dat wel worden. Dan is dus een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig. Daarbij wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Als daarin geen bestemming voorkomt die recht doet aan ‘bruiloften en partijen’ (bijv. horeca of recreatie), dan mag het inderdaad niet, tenzij ontheffing verleend kan worden of het plan wordt gewijzigd. Daarnaast kan een evenementenvergunning (voor incidentele gebeurtenissen) of een gebruiksvergunning (voor min of meer permanent gebruik) nodig zijn; dit is geregeld in de gemeentelijke APV. Als ook alcohol wordt verstrekt is een Drank- en Horecawetvergunning nodig.


bron: www.landregels.nl

Welke regels voor buitenzwembad gasten

Vraag:

Ik heb een Bed and Breakfast en wil een niet overdekt buitenzwembad voor gasten aanleggen. In het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) kan ik niet goed herleiden aan welke kwaliteitseisen en veiligheidsregels voldaan moet worden. Welke regels en eisen zijn op mijn situatie van toepassing?

Antwoord:

Voor zwembaden gelden geen specifieke bouwvoorschriften. Wel moet aan de algemene regels van het Bouwbesluit worden voldaan. Een gespecialiseerd bedrijf is daar van op de hoogte. Voor het gebruik van het zwembad gelden wel speciale regels. Met het oog op hygiëne en veiligheid maken de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembaden onderscheid tussen private, semi-publieke en publieke baden. Een zwembad bij een Bed en Breakfast geld als semi-publiek bad, er komen immers andere personen dan familieleden langs. Daarmee valt het zwembad onder de categorie A zwembaden.
U moet volgens de wet voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan categorie A zwembaden met uitzondering van het aanwezig zijn van kleedruimten. Dit zijn onder andere:
-    Dagelijkse controle van het zwemwater door de eigenaar
-    Maandelijkse controle van de waterkwaliteit door een laboratorium
-    voldoen aan alle hygiëne en bouwvoorschriften voor zwembaden
-    aanwezigheid van een douche en toiletten in de buurt van het zwembad
-    Het voortdurend aanwezig zijn van toezicht op het zwembad (tenzij het bad minder dan 1.40 m diep is)
Het spreekt vanzelf dat bij de bouw van het zwembad met deze eisen rekening wordt gehouden.


bron: www.landregels.nl