Kinderopvang: is dit zorg of niet?

Vraag:

Kinderopvang: is dat zorglandbouw of niet?

Antwoord:

Elke wet heeft eigen begrippen en definities. Het antwoord hangt daarom af van de context waarin deze vraag opkomt. Omgekeerd: er is dus nooit één antwoord op de vraag wat kinderopvang, zorglandbouw of landbouw is: het hangt van de wet en type vergunning af. Er is sinds 2005 een Wet kinderopvang, die gaat over de kwaliteit van de kinderopvang. De begrippen hierin staan los van andere wetgeving. Voor de geurhinder is de verblijfstijd van mensen van belang: dit is belangrijker dan het woord zorglandbouw of kinderopvang. In de ruimtelijke ordening zijn het gebruik van gebouwen en de effecten op de omgeving van belang. Kinderopvang en zorglandbouw kunnen in gelijke mate gebouwen gebruiken en de omgeving beïnvloeden (m2, verkeer, parkeren): dan is kinderopvang en zorglandbouw gelijk te behandelen. Er kan ook een groot verschil zijn: dan is het gebruikelijk om kinderopvang en zorglandbouw verschillend toe te staan. De gemeenten bepalen dit.


bron: www.landregels.nl

Wie controleert speeltoestellen

Vraag:

Bij mijn agrarische bedrijf heb ik kinderopvang. Ik heb enkele speeltoestellen buiten staan. Nu worden de speeltoestellen zowel door de GGD als door de VWA gecontroleerd, zo blijkt. Naar wie moet ik luisteren?

Antwoord:

De VWA controleert de veiligheid van de speeltoestellen. De GGD controleert de veiligheid van de kinderopvang. De speeltoestellen zelf worden niet door de GGD gekeurd, wel de situatie waarin ze worden geplaatst bij kinderopvang. Zie www.vak.nl. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de speeltoestellen. Ook het onbedoelde gebruik van speeltoestellen op uw privé terrein (zelfs met bordje ‘privé’ ) kan bij gebruik door bezoekers onder uw aansprakelijkheid blijven vallen.


bron: www.landregels.nl

Boerengolf op pachtgrond

Vraag:

Ik wil boerengolf beginnen op mijn weiland dat ik pacht en dat ik gebruik als weidegrond voor mijn melkveehouderij. Loop ik het risico dat mijn pacht wordt opgezegd?

Antwoord:

Als er incidenteel boerengolf wordt gespeeld op het weiland, is dat niet van invloed op de pachtverhouding. De grond blijft dan immers in agrarisch gebruik. Ook ontstaat er geen schade. Als de intensiteit toeneemt en er elke dag een paar bussen uitgebluste managers tussen de koeien worden gejaagd, kan dat anders komen te liggen. Niet alleen kan er schade ontstaan aan het land, maar ook kan dan gezegd worden dat ‘bestemming, inrichting en gedaante’ van het gepachte, zoals omschreven in de pachtovereenkomst, worden gewijzigd. Daarvoor is toestemming van de verpachter nodig. Ontbreekt die, dan bestaat het risico dat de pacht wordt beëindigd. Het is altijd verstandig de verpachter in kennis te stellen van de plannen.


bron: www.landregels.nl