(her-) verbinding met de natuur

Over de relatie tussen mens en aarde. Hoe verhouden we ons tot alles om ons heen? Hoe belangrijk is het om verbonden te zijn? Wat leren we van de natuur?

Het kerndoel van waaruit we werken bij Land & Co is 'mens en aarde wezenlijk verbinden'. Dit komt tot uiting in onze projecten in de biologische en stadslandbouw en ruimtelijke ordening, maar ook steeds meer in projecten die direct gericht zijn op natuurbeleving en (her-)verbinding. Kunnen we ons als mens zien als deel van een groter geheel? Hoe ziet dit er uit? en kunnen we hier ook naar leven? Het gaat hier over duurzaamheid van binnenuit het veranderen van onze opvattingen en houding als mens in relatie tot de niet-menselijke wereld waarvan we deel uitmaken. 

Lian werkt o.a. met Joanna Macy's 'the work that reconnects' in trainingen en workshops die gaan over het 'kijken met nieuwe ogen' naar onze wereld en de rol van de mens.

Naast voeding en leefruimte biedt de natuur ook inspiratie en ritme. In onze coachings- en zingevingstrajecten gebruiken we de seizoenen en natuurlijke processen als beelden en metaforen voor onze eigen ontwikkeling. De natuur is soms ook de beste plek voor een gesprek, stilte of een ritueel.

coaching en gesprek

Wat drijft je in je werk - in je leven? Waar(aan) laad je op? Heeft dit dagelijks een plek in je 'planning'? Alles in de natuur groeit en ontwikkelt zich - hoe doe jij dit? Bomen laten ieder jaar zien hoe eenvoudig loslaten is, een voorbeeld voor ons?

(her-) verbinding met de natuur

Over de relatie tussen mens en aarde. Hoe verhouden we ons tot alles om ons heen? Hoe belangrijk is het om verbonden te zijn? Wat leren we van de natuur?

voedselbos haalbaarheid strokenteelt

zingeving in een uitdagende tijd

In deze tijd in de geschiedenis komen ongekende globale uitdagingen zoals milieu-vervuiling, klimaatverandering, oorlog en armoede op ons af. De grootsheid van deze uitdagingen, en de veelheid aan informatie daarover, kan ons moedeloos en zwaar maken. Hoe gaan we om met de uitdagingen van deze tijd?

De Groene Kapel

Dit is de plek waar we werken met de inspiratie en zingeving op basis van beelden uit de natuur en seizoenen. Vieren in het vrije veld, geïnspireerd door diverse bronnen.
De Groene Kapel kan overal staan, onder de eik in jouw tuin, in een vrijzinnige kerk, in de boomgaard tijdens een dankdag of oogstfeest. Diensten en jaarfeesten.

Opdrachtgevers & projecten